Censorformandskabet for

Det Sundhedsfaglige Diplomområde

Denne hjemmeside indeholder informationer fra Censorformandskabet for Det Sundhedsfaglige Diplomområde.
Desuden indeholder den også generelle oplysninger fra de enkelte uddannelsessteder.

Beskikkelse som censor:
Beskikkelsesperioden løber fra 1. august 2019 til 31. juli 2023.
Der er i øjeblikket ikke brug for at efterbeskikke censorer til korpset.
Hvis du er interesseret i at blive censor, kan du sende en mail til mailto: censor-it@ucsyd.dk.
Når ansøgningsproceduren går i gang, vil vi sende en mail. Du vil også kunne se information om ansøgningsproceduren, tidsfrister m.v. her på side.